-  เช็คเมล์  -
Special Report

 เสบียงบุญ...บุญรักษา

พวกเราทุกคนที่เกิดมาชาตินี้เป็น...คน”...ถือว่าชาติที่แล้วพวกเราทุกคนได้ทำบุญมาระดับหนึ่ง มากบ้างน้อยบ้าง ก็ถือว่ายังมีบุญที่ได้เกิดมาเป็น คนแต่ถึงจะเป็นคนก็ยังอยู่ในจำพวก...สัตว์โลก”...เช่นกัน เพียงแต่เป็น...สัตว์ประเสริฐ”...ที่เรียกกันว่า...มนุษย์”...ซึ่งเกิดมามีบุญเหนือกว่าพวก...สัตว์เดรัจฉาน”...เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย หมู หมา กา ไก่ แมลง ริ้น ไร หนอน ต่ำลงไปเป็นชั้นๆ แล้วแต่เวร-กรรมที่ทำไว้ในชาติที่แล้ว...คนเราทุกคนไม่สามารถเลือกเกิดได้...แต่พวกเราทุกคนสามารถเลือกทำความดีได้...เบื้องบนให้เราเกิดมาเป็น คนสามารถที่จะ ทำบุญ สร้างบุญ บำเพ็ญบารมี จนถึงนิพพานได้...แต่บรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ไม่มีโอกาสที่จะ ทำบุญไม่มีโอกาสที่จะ สร้างบุญเหมือนพวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็น คนได้...เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไป อย่าประมาทกับชีวิต อย่าหลงระเริงกับกิเลส ตัณหา...พยายามชำระ จิตให้สะอาด จิตไม่มีวันตาย จิตกับ กายแยกจากกันได้...อย่าให้ กายพา จิตต่ำ...จิต เป็นนาย”...”กาย เป็นบ่าว”...ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ตกอยู่ในกองกิเลส-ตัณหา จิตใจใฝ่ต่ำ ปล่อยให้กายนำพา "จิต" ไปทางอกุศล...คนจำพวกนี้เกิดมาเสียชาติเกิด...บุญไม่ทำ กรรมยังก่อ”...คงต้องปล่อยไปตามกรรม...บางคนจิตใจต่ำทราม จิตใจชั่วช้า จิตใจโหดเหี้ยมยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน ทำแต่สิ่งเลวๆโดยไม่เกรงกลัวต่อบา................“เสบียงบุญเปรียบเสมือน เสบียงอาหาร”...บ้านเราทุกคนต้องมีข้าวสาร-อาหารบางชนิดเก็บไว้ ยามหิวก็มีกิน มีใช้ ตามอัตภาพของแต่ละคน....เสบียงบุญ”...ก็เหมือนเรา สะสมบุญครั้งละเล็ก ครั้งละน้อย ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ...บุญรักษาหมายถึงวันใดที่เราละจากโลกนี้ไปแล้ว กายก็เน่าเหม็น เสื่อมสลายไปในที่สุดเพราะสังขารเป็น..." ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา"...แต่ "จิต" ไม่มีวันตาย "จิต" ย้ายออกจากร่าง ไปหาภพภูมิใหม่ ถ้าเรามี บุญรักษาเป็นทุนอยู่แล้วหรือมี...เสบียงบุญ”...จิตที่ทำดีแล้ว จิตเราก็จะไปอยู่ใน...สวรรค์สมบัติ”...ซึ่งมีอยู่หลายชั้น แล้วแต่บุญที่เราได้ทำและสะสมมาตอนมีชีวิตอยู่...ไม่ต้องไปขอส่วนบุญจากใคร ไม่เหมือนเปรต หรือสัมภเวสี ที่ต้องเร่ร่อนขอส่วนบุญ...ถ้าจะเปรียบให้เห็นกันชัดๆในโลกมนุษย์ปัจจุบัน คงต้องเปรียบคน ขอทานที่เที่ยวเดินขอทานไปตามท้องถนน เพราะในอดีตชาติ คนพวกนี้ไม่เคยทำบุญมาก่อน ไม่เคยสะสมบุญเอาไว้ ทำแต่อกุศลกรรมเอาไว้มากมาย ถ้าเรามี..."เสบียงบุญ"...ที่เราทำบุญ ปฏิบัติ ภาวนา รักษาศีล สะสมไว้ "จิต" ก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดี ดีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ "บุญ" ที่เราทำ...บุญของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน...กรรมของแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน...สิ่งสำคัญที่สุดคือ..."สติ"...ในขณะที่กำลังใกล้สิ้นลมหายใจ ถ้าเรามี "สติ" เราต้องภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ เอาไว้ตลอดเวลา...หรือให้คิดถึงบุญต่างๆที่เราเคยทำมา "จิต" ก็จะพาไปสู่ภพภูมิที่ดี ถ้าจิตตกมัวแต่พะวง ห่วงอาทร "จิต" จะตกต่ำพาไปสู่ที่ต่ำเช่นกัน..."ข้อนี้สำคัญมาก"...จำไว้ทุกคน..."อย่ากลัวตาย"...ไม่มีใครหลีกหนีความตายไปได้สักคน แม้แต่...พระอรหันต์”...ก็ยังต้องละสังขาร.............แปลกแต่จริง ขอทานที่เห็นอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ ในอดีตชาติปางก่อน คนเหล่านี้ล้วนเป็นเศรษฐี มีทรัพย์สมบัติมากมาย มีบ้านเรือนใหญ่โต อยู่สุขสบายแต่ไม่เคยทำบุญ.....ทรัพย์ที่ได้มาล้วนได้มาจากการโกง ได้มาจากการขูดรีดคนจน ได้มาจากการขับไล่-ยึดบ้านช่อง-ที่ดินของคนหากินอย่างสุจริต แต่ยังยากจนที่มาขอกู้เงิน พอถึงเวลายังไม่มีคืนให้ ก็ถูกบรรดาเศรษฐีหน้าเลือด ยึดที่ดินไร่-นา-บ้านช่อง ขับไล่ใสส่งอย่างไร้เมตตาธรรม บางคนถูกเศรษฐีจับทุบตี ทรมานจนพิการ...มาชาตินี้ ขอทานหรือ ยาจกเหล่านี้จึงไร้ที่อยู่ ไร้เสื้อผ้าที่สะอาดสวยงาม ไร้ทรัพย์สินเงินทอง ไร้คนเหลียวแล แถมบางคนยังพิกล-พิการ...นี่คือ กรรมชนิดหนึ่งคนเหล่านี้ใช้กรรมในนรกแล้ว ยังต้องมาชดใช้กรรมบนโลกมนุษย์ในชาตินี้ และยังต้องเวียนว่ายตาย-เกิดอีกหลายภพหลายชาติ เกิดมาก็ต้องมาใช้กรรมเป็น ขอทานต่อไปๆๆจนกว่าจะใช้กรรมหมด...ตอนมีชีวิต อยู่ดีมีความสุข แต่ไม่เคยคิดทำบุญ ไม่เคยสะสมบุญ จึงไม่มี เสบียงบุญติดตัวไป ได้แต่บาปและกรรม ที่ทำไว้ในชาติที่แล้ว มาชาตินี้จึงมารับกรรม มาชดใช้กรรม......คนบางหมู่บางพวก ไปเกิดรวมกันในประเทศที่ยากจน เสื้อผ้าแทบจะไม่มีใส่ แทบจะไม่มีอาหารกิน แทบจะไม่มีน้ำสะอาดดื่ม เด็กๆส่วนมากขาดสารอาหาร ผอมแห้ง-หัวโต จนเห็นกระดูกซี่โครง ต้องรอความช่วยเหลือจากนาๆชาติ คล้ายๆ ขอทานเกือบทั้งประเทศ นี่ก็เป็นวิบากกรรมชนิดหนึ่งเช่นกัน

ผมเคยกราบเรียนถาม พระอริยสงฆ์องค์หนึ่งด้วยความสงสัยที่เก็บมานานแล้ว เพราะผมอ่านประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆหลายองค์ ส่วนมากร้อยละ 99 เปอร์เซ็นต์ ที่สำเร็จเป็น...พระอรหันต์”...บรรลุพระนิพพานในชาตินี้ ทำไมส่วนมาก...มาเกิดในครอบครัวที่ยากจน”...ในความคิดของผมตอนแรกๆ ผมคิดว่าคนมีบุญเหล่านี้น่าจะมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี ไม่น่ามาเกิดที่บ้านนอกคอกนา ไม่น่ามาเกิดเป็นลูกชาวไร่ ชาวนา การเรียนการศึกษา ก็เรียนน้อย ฐานะก็ยากจน...พระอริยสงฆ์”...องค์นั้นท่านตอบผมว่า.......ถ้ามาเกิดในเมืองกรุง หรือ มาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี จะหลงแสง-สี จะจมอยู่กับกิเลส-ตัณหา จนไม่มีเวลาเข้าวัดเข้าวา และมักจะห่างพระ ห่างศีลธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ จึงเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน เป็นลูกชาวไร่ชาวนา แต่มีมานะบากบั่นเพื่อต่อสู้ เพื่อความแข็งแกร่ง ไม่ย่อท้อ และในที่สุดก็พบทางสว่าง สงบ จนพบนิพพานในที่สุด

............................................ผมได้ฟังคำตอบนี้แล้ว จึงถึงบางอ้อ คงจะจริงตามที่ท่านกล่าว เพราะผู้คนในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะคนหนุ่มๆ-สาวๆ ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวา ไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไร ต่างก็หลงแสงสี หลงวัตถุนิยม ขาดศีลธรรม แม้แต่ผู้ใหญ่บางคนยังไม่มีศีลธรรม ไม่มีเมตตาธรรม หลงเหลิงอำนาจ ขาดคุณธรรม โกงได้เป็นโกง คำว่า...ซื่อสัตย์ สุจริต”...หาได้ยากยิ่งในหมู่ผู้มีอำนาจ....มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปกราบ...หลวงพ่อ จันทร์เรียน วัดถ้ำสหาย”...ผมเอ่ยปากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า...หลวงพ่อครับ นักการเมือง-ข้าราชการ คนที่ทุจริต-คอร์รัปชั่น โกงกินเงินประเทศชาติ-บ้านเมือง จะบาปไหมครับ”......หลวงพ่อท่านพูดว่า...บาปซิ บาปมากด้วย เพราะเป็นเงินของแผ่นดิน เป็นเงินของประชาชนทั้งประเทศ ใครเอาไปโดยทุจริตแม้แต่บาทเดียว สลึงเดียว ตกนรกทั้งนั้น”....ผมได้ฟังแล้วจึงปล่อยวางลงบ้าง กรรมใคร กรรมมัน กรรมใดใครก่อ ผู้นั้นก็ต้องรับกรรมไป ชาติหน้าคนที่ทุจริต-คอร์รัปชั่น คนที่โกงเขาไปทั่ว ตายไปแล้วต้องลงไปรับกรรมในนรก ขึ้นจากนรกแล้วอาจจะไปเกิดเป็น...สัตว์เดรัจฉาน”...หลายร้อยชาติ พอหมดกรรมจากสัตว์เดรัจฉานแล้ว คงต้องเกิดมาเป็น...ขอทาน”...อย่างที่เห็นอยู่มากมายทั่วโลก

..................”เสบียงบุญ”...ควรจะมีสำรองไว้ทุกคน เพราะมีแต่ บุญเท่านั้นที่จะติดตาม จิตของเราไปทุกภพทุกชาติ หาใช่ทรัพย์สมบัติ ที่ดิน-บ้านช่องแม้แต่น้อย ขอให้ทำบุญด้วยสติ ขอให้ทำบุญด้วยศรัทธา ขอให้ทำบุญตามกำลังฐานะ ทำมาก ทำน้อยก็ได้บุญเหมือนกัน ทุกๆครั้งที่เราทำบุญ ขอให้อธิฐานว่า...ชาติหน้าเกิดมา ขอให้ข้าพเจ้าได้พบพระพุทธศาสนา ขอให้พบมนุษย์สมบัติ ขอให้พบสวรรค์สมบัติ ขอให้พบนิพพานสมบัติ ทุกภพทุกชาติไปด้วยเทอญ สาธุ

บุญรักษาทุกๆท่าน

หมอนิด กิจจา ทวีกุลกิจ        1 ก.ย.2557

เพิ่มเติม


มีอะไรใหม่?
ทำบุญ...ไม่ได้บุญ

ทำบุญ...ไม่ได้บุญ

this event is on date : Tuesday, 26 October 2010, for 1 days
น่ารักจัง...ชุดเกาหลี

น่ารักจัง...ชุดเกาหลี

this event is on date : Wednesday, 28 March 2012, for 1 days


ดูรายการทั้งหมด

กรรมแก้อย่างไร_บทสรุป_พิธีสะเดาะเคราะห์
ปีชวด - ปีกุน 2555

รายการ “ชุมชนคนอาสา” คลิกที่นี่


บทสัมภาษณ์หมอนิต จากเว็บไทยอินไซเดอร์


โหราศาสตร์กำหนดชะตาบ้านเมือง จาก คม ชัด ลึก มี 6 ตอน

คำทำนายดวงเมืองปี 2555
- ปฏิทิน ข่าว -
September, 14
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
วันนี้ : Sep 2, 2014